Nyheder

Side 1 af 33  > >>

Kategori: Bestyrelsen

 

 Vi har haft bestyrelsesmøde, og det er derfor tid til at sende et nyhedsbrev til jer. 

På mødet snakkede vi igen om områdefornyelsen. Denne gang glædede vi os over, at det nu ser ud til, at der kommer fremdrift i projektet, efter at det har stået stille siden oktober måned. Torsdag d. 28. januar skal de igangværende grupper mødes for at gennemgå status på projektet og for at få projektet genstartet. Ulempen ved at der er gået så lang tid, uden at der er sket noget i projektet, er, at mange frivillige kan have mistet fokus i projektet, så der forestår os en opgave med at hjælpe projektet godt videre, så vi kan få glæde af det. 

Vi gennemgik også det spørgeskema, som vi har lavet på facebook. Der kom 89 besvarelser, hvilket vi synes er et flot resultat. Tak for det. 

I undersøgelsen blev der spurgt om forslag til aktiviteter. Det er der kommet mange bud på, som dog går i mange forskellige retninger. Men fælles for mange er, at de taler om aktiviteter omkring bevægelse og motion. Vi besluttede derfor, at hvis der er foreninger/personer i området, der har en ide til en aktivitet (som f.eks. et vandrelav, løbe- eller cykelture), der rammer en bred målgruppe, vil vi gerne støtte op om det med at formidle det til så mange som muligt, og på den måde stå bag arrangementet. 

Henvendelse kan ske til undertegnede. 

Sidste år havde vi en rengøringspatrulje, der rengjorde i og omkring den grønne udsigtspavillon i anlægget. Det har været en god ordning, og vi vil forøge at fortsætte med den i 2016. Er der flere, der vil være med, skal I tilmelde jeg hos undertegnede, hvorefter I får tildelt nogle uger hen over året, hvor I skal passe opgaven. 

Vi finpudsede også vores mediepolitik, som vi har vedlagt til jeres orientering. Politikken er lavet, fordi vi i bestyrelsen har manglet den i konkrete situationer. Vi regner med, at politikken skal revideres, når vi via områdefornyelsen forhåbentlig får en ny samlende hjemmeside for området, som måske åbner op for erhvervsannoncer. 

Vi bestemte i 2015, at vi gerne vil holde bymøder i 2016, som er møder, hvor vi kommer helt tæt på folk. Det første bymøde vil vi gerne holde på Stubbekøbing skole, hvor vi gerne vil være sammen med de ældste elever. Temaet for mødet vil være deres ønsker til aktiviteter i Stubbekøbing, sat sammen med områdefornyelsens projekter om fritidsområdet. Vi håber, at mødet kan afholdes i april måned, men den endelige dato er ikke aftalt endnu. 

Omkring Motorcykel og Radiomuseet var Liv i Stubbekøbing repræsenteret til et møde i december med kommunen. På mødet blev der drøftet muligheder og udfordringer i forhold til sæsonen 2016 og fremefter. Øvrige deltagere i mødet var Museets venneforening og LivogJob på Hans Egedesvej. I denne sag repræsenterede bestyrelsesmedlem Birgit Hansen Liv i Stubbekøbing, mens undertegnede repræsenterede LivogJob, hvor jeg til daglig er forstander. 

Kommunen ønsker kontakt til lokale interessenter, der vil være med til at drive museet videre. Om Liv i Stubbekøbing skal være én af de interessenter, og sidde i en kommende bestyrelse, er bestyrelsen ikke sikker på. Dels er der endnu mange uafklarede spørgsmål, og dels skal det drøftes på den kommende generalforsamling.

Generalforsamlingen er d. 14. marts kl. 19.00, som vi skrev i sidste nyhedsbrev. Dagsordenen bliver udsendt senere, men sæt et stort kryds i kalenderen, så I kan komme. Forinden får I mulighed for at forny medlemskabet ved at betale kontingentet for 2016. Vi vil gøre det på samme måde som sidste år, hvor vi sender til dem, der bor uden for byen, og afleverer i postkassen til dem, der bor i selve Stubbekøbing.

Prøve: 0
Kategori: Bestyrelsen

 

 Vi havde bestyrelsesmøde d. 23. november, og det er derfor tid til at udsende årets sidste nyhedsbrev. 

Vi har overstået en vellykket halfest. Efter at alle regninger er betalt er overskuddet blevet fordelt mellem de 2 arrangører, Liv i Stubbekøbing og håndboldklubben. Eneste malurt i bægeret er, at det er dyrt at leje hallen til et arrangement, der skal understøtte det lokale frivillige foreningsarbejde. Udover selve prisen for at leje hallen skal der nemlig også betales for leje af stole og borde, mv., selvom de er en del af hallens inventar. Og på den måde bliver der mindre til det frivillige arbejde. 

Vi har også igangsat en spørgeskemaundersøgelse via facebook, som vi opfordrer alle til at besvare. Det handler om vores område, og om hvilke aktiviteter, som vi gerne vil have. 

Vi er fortsat en del af netværket med de andre borgerforeninger i kommunen. Det handler om, hvordan de forskellige foreninger kan styrke hinanden og finde sammen om fælles projekter, der kan styrke lokalsamfundene og skabe udvikling. På det næste møde i netværket deltager 2 fra bestyrelsen, og vi vil samle op på det på vores næste møde. 

I bestyrelsen er vi enige om, at det går alt for trægt med processen omkring områdefornyelsen. Vi vil derfor gå i en konstruktiv dialog med kommunen om, hvordan processen kan omstruktureres, så der kommer langt mere flow over projektet. 

Efter bestyrelsesmødet har vi haft en snak med kommunen om det, og de er godt klar over, at der skal ske ændringer. De arbejder derfor på at kunne udmelde en ny plan for organiseringen, der skal medføre, at der kommer gang i projektet, så der kan ske noget mere i Stubbekøbing. Vi håber meget, at det vil lykkes, og vi forfølge denne vigtige sag. 

Kommunen arbejder med fremtiden for Motorcykel- og Radiomuseet, som vi har skrevet om før. Ifølge Folketidende, ønsker kommunen at overdrage driften til en ny selvvejende institution, hvor de håber, at Liv i Stubbekøbing, sammen med 2 andre lokale interessenter, vil være med i en bestyrelse. 

I nærmeste fremtid skal vi igen have et møde med kommunen, og når vi ved noget mere konkret, vil vi informere jer. Det store spørgsmål til Liv i Stubbekøbing er, om vi kan finde flere frivillige, der vil yde en tørn på det museum, hvis det, som det tyder på, skal drives af frivillige. 

Ender det med at Liv i Stubbekøbing skal tage stilling det, vil vi indkalde til et By- og borgermøde i det nye år. 

I mange byer arbejdes der med tanker om et netdækning og fibernet. I bestyrelsen har vi ikke af os selv taget den sag op. Det skyldes, at vi ikke møder medlemmer, der for alvor har problemer med deres nuværende netdækning. Vi er også forening for Omegnen, og der vil der givetvis være folk, der mangler forbindelse eller hastighed, men det er nok tvivlsomt, om de private firmaer vil grave fibernet ned i de tyndt befolkede områder. I bestyrelsen ser vi derfor tiden an og afventer eventuelle henvendelser. 

Næste bestyrelsesmøde er d. 11. januar. 

Generalforsamlingen er fastsat til d. 14. marts kl. 19.00

Prøve: 0
Kategori: Bestyrelsen

 

 Bestyrelsen for Liv I Stubbekøbing (LIS) havde bestyrelsesmøde d. 21. oktober og vi vil gerne informere medlemmerne om nogle af de ting, vi drøftede. 

De reaktioner som vi har fået på nyhedsbrevet fra sidste møde har været positive, og vi vil derfor fortsætte med den måde at informere medlemmerne på ligesom nyhedsbrevet også fortsat vil komme på hjemmesiden. 

Borgerservice 

Én af de ting, der har fyldt en del i debatten er neddroslingen af åbningstiden i borgerservice, der nu kun har åbent torsdag eftermiddag. I bestyrelsen for LIS er vi klar over, at den stadig større digitalisering naturligt vil medføre, at borgerservice godt kan have mindre åbent. Men spørgsmålet er, om én eftermiddag om ugen er nok til at dække behovet for de ældre, og for dem der bliver fritaget for at blive digitale i deres kontakt med det offentlige, og for alle os andre, der gerne vil møde et andet menneske, når vi har noget, der skal ordnes. 

For at undersøge dette er vi gået sammen med Nysted og Sakskøbing om at lave en brugerundersøgelse. Det skal foregå på 3 torsdage, som er d. 30. oktober, d. 6. november og d. 13. november, hvor vi vil uddele spørgeskemaer til dem, der disse dage benytter borgerservice i Stubbekøbing. 

Det er bestyrelsesmedlem Birgit Belling, der koordinerer dette for LIS, og hun vil meget gerne have hjælp af nogle frivillige, der vil stå ved Borgerservice disse dage og hjælpe med spørgeskemaerne. Så har du/I mulighed for at hjælpe, så kontakt Birgit hurtigst muligt på tlf. 5150 2485, så bliver hun glad. 

Bagefter samles spørgeskemaerne fra alle byerne til brug for dialogen med kommunen. 

Formålet med Liv I Stubbekøbing 

På bestyrelsesmødet havde vi en god drøftelse af, hvad vi hver især tænker om formålet med LIS. Vedtægterne er jo tydelige, men hvad betyder det i praksis? 

I bestyrelsen ser vi formålet på flere planer, som vi kan kalde et praktisk og et strategisk plan. På det praktiske plan forsøger vi at etablere og koordinere forskellige aktiviteter. Aktuelt i form af halfesten og den nye infotavle, som vi skrev om i sidste nyhedsbrev. Nogle af disse aktiviteter vil vi gerne igangsætte, og når de er blevet sødygtige overlade til andre af byens foreninger at fortsætte med dem, da de kan blive et aktiv for dem, og LIS kan kaste sig over nye aktiviteter. Til dette bestyrelsesmøde havde vi f.eks. fået 2 breve fra folk i Stubbekøbing om praktiske forhold, som afsenderne gerne ville have bestyrelsen engageret i. 

Det strategiske plan er mere diffust at beskrive, da det handler om noget overordnet, der senere gerne skal blive til noget konkret. I bestyrelsen mener vi, at vi er på rette vej med det strategiske f.eks. ved vores engagement i kommende bymøder, som vi skrev om i sidste brev, og ved andre tiltag, som vi arbejder med. Men er der nogle af jer, der gerne vil give bestyrelsen input til strategiske overvejelser, vil vi meget gerne høre om dem, og I er derfor velkomne til at henvende jer til undertegnede.

Områdefornyelsen 

Der er ikke sket noget officielt omkring dette siden sidste møde, men LIS v/formanden har haft besøg af en konsulent/arkitekt, der ser nogle muligheder for turisme projekter i forbindelse med områdefornyelsen, som er meget spændende. Kort fortalt handler det om at danne et selskab, der skal opkøbe en/flere ejendom(me) og omdanne dem til byturisme. Projekterne er ikke en del af område fornyelsen, og skal finde deres finansiering ad andre kanaler. Spørgsmålet er derfor om der er personer i Stubbekøbing, der på denne måde vil være med til at udvikle Stubbekøbing, og som vil bruge noget af deres formue på Stubbekøbing, velvidende at det ikke giver et personligt afkast til dem? Har dette vagt nogens interesse, bedes I tage kontakt til undertegnede for yderligere information. 

Anlægget 

Èn af de to borgerhenvendelser handlere om anlægget. LIS har tidligere været med til at søge penge til den grønne udsigtspavillon, som blev bygget af frivillige for år tilbage, og som siden trofast er blevet passet af frivillige. Planen med pavillonen var og er, at vi alle skal have mulighed for at bruge den til at drikke den medbragte kaffe eller nyde udsigten. 

Det har vist sig, at pavillonen også er blevet et yndet samlingssted for unge. Det kan dels være de unge, der gæster byen i kortere eller længere tid, men også unge der fast bor her i området. Det har medført et stort behov for oprydning og rengøring, og nu er der behov for, at der er flere, der vil melde sig til denne opgave. 

Det er vores ønske, at vi kan samle mindst 5 frivillige (enkeltpersoner, skoler, mv.), der vil indgå i et oprydnings- og rengøringshold, og som vil love at gøre det i ét år, med start d. 1. januar og i hele 2015. LIS vil så koordinere ”vagten” mellem de frivillige, så man kun har opgaver i anlægget ca. hver 5. uge og i de andre uger, kan man bare nyde anlægget. 

Tak om der er 5, der vil melde sig til denne opgave ved at kontakte undertegnede, som derefter vil indkalde jer til et møde, hvor vi kan aftale detaljerne. 

Udover denne indsats er det også vigtigt, at vi arbejder med vores alles holdning, når vi bruger vores fælles ting, der er med til at gøre Stubbekøbing til at godt sted at bo og leve i. Områdefornyelsen vil give os endnu flere ting at nyde og passe på, så det er en fælles opgave, som vi her har, og som kalder på vores personlige ansvar. 

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til d. 19. november 2014.

Prøve: 0
Kategori: Bestyrelsen

 

 Den 14. september var bestyrelsen og suppleanterne samlet, og det er der kommet dette nyhedsbrev ud af. 

Der sker meget i Stubbekøbing. Noget af det kommer omkring Liv i Stubbekøbing, men meget sker også i andre foreninger. Noget af det, som vi gerne vil medvirke til, er, at vi fremover bliver bedre til at informere hinanden om, hvad der sker i de forskellige foreninger, så vi som område bedre kan fremstå som ét samlet sted til glæde for fastboende, turister og nye tilflyttere. 

Sammen med områdefornyelsens arbejdsgruppe for identitet og fællesskab, arbejder vi derfor med en ny samlende hjemmeside, som gerne skal kunne gå i luften i 2016. Tanken er, at den bl.a. skal indeholde én samlet kalender for arrangementer i vores område, som alle foreninger gerne skal være villige til at benytte. 

Nu er der begyndt at komme mere ”kød” på områdefornyelsen, forstået på den måde, at arbejdet i de 3 nedsatte grupper er begyndt at tage form. Hvornår der kan tages konkrete initiativer, som vi alle kan se og opleve, vides endnu ikke. 

Omkring Motorcykel- og Radio Museet afventer vi at høre, hvordan kommunen ser fremtiden for museet. Der har været forskelligt fremme i dagspressen, men officielt har LIS endnu ikke hørt fra Kommunen. Det sker nok først efter af det kommunale budget for 2016 er endeligt vedtaget, da der åbenbart er forskellige interesser og prioriteringer i byrådet omkring denne sag. Hvis vi får en henvendelse, vil vi arbejde seriøst med den og involvere jer medlemmer og området i øvrigt. 

Vi er blevet inviteret til et møde sammen med andre borgerforeninger og fællesråd i kommunen d. 5. oktober. Dagsordenen for mødet er, hvordan der kan være en fremtid i Guldborgsund udenfor Nykøbing F. 

Vi har besluttet at deltage i mødet, da vi altid kan lære af andre og måske selv give en inspiration videre. Men vi er også enige om, at vi ikke vil medvirke til en dialogform, hvor det bliver Nykøbing mod resten af kommunen. I bestyrelsen oplever vi, at vi har en konstruktiv dialog med kommunen, hvilket vi så med Borgerservice, som vi fik lov til at beholde som en decentral funktion i kommunen. Vi ser det også i den beplantningsplan for Stubbekøbing, som vi har holdt møde med kommunen om, og som vi regner med senere at kunne præsentere på et bymøde. 

Liv I Stubbekøbing gør et stort arbejde på facebook, hvor det er Dorthe Jeppesen, der er redaktør. Vi udsender også mails til medlemmerne, som nogle gange er en videresendelse af indlæg, som vi har fået. Nogle gange står vi i et dilemma, hvor vi bliver bedt om at udsende reklamer for virksomheder o.lign. Vi har derfor bestemt, at vi på næste bestyrelsesmøde vil udarbejde en mediepolitik, så alle kan være klar over, hvad vi vil udsende og hvad vi ikke vil udsende på mail eller reklamere med på facebook. 

Næste bestyrelsesmøde er d. 19. oktober.

Prøve: 0
Kategori: Bestyrelsen

Den 17. august var bestyrelsen og suppleanterne samlet til det første bestyrelsesmøde efter sommerferien. 

Vi begyndte med at fortælle hinanden om alle de ting, der var sket i Stubbekøbing i løbet af sommeren. Og der er sket meget godt. Der har f.eks. været aktiviteter på havnen og i Vestergade. Der er kommet 2 nye shelters i havneområdet, som Idas Venner har fået opsat, men som vi alle kan bruge. Turistmæssigt har der været mange cykelturister, så selvom vejret ikke var sommerligt i juli, er der alligevel noget at glæde sig over. 

På det strategiske plan har vi haft møde med Stubbekøbing skole, da vi gerne vil have et tæt samarbejde med skolen. Dels ved at vi kan komme på skolen til arrangementer og møder, men også ved at skolen f.eks. kommer ud i området med deres undervisning. Vi har ikke lavet nogle faste aftaler, men vi holder kontakten varm. 

Områdefornyelsen er nu gået i gang. Der er givet penge til nogle små hurtige succeser, hvor bl.a. nogle unge har kunnet arbejde med et kunstprojekt og Idas venner fået et telt, som også andre foreninger kan låne. 

De 3 nedsatte arbejdsgrupper har haft deres første møder, og de er derfor så småt ved at få en fornemmelse af opgaven. I bestyrelsen ser vi vores største opgave som at være den forening, der samler de øvrige foreninger og interesser. Der er nok lettest at samle omkring de ”bløde” udviklingspunkter som identitet og fællesskab og sværere omkring de nye fysiske muligheder, hvor der skal bygges ting. Men vi håber, vi kan nå langt ved at tale sammen på kryds og tværs. 

Omkring Motorcykel og Radiomuseet afventer vi kommunes beslutning omkring de bebudede besparelser. I bestyrelsen ønsker vi at være konstruktive i forhold til kommunen, så vi regner med, at denne sag vil komme til at fylde en del ved vore kommende møder. 

Vi begyndte på en drøftelse af, hvad det betyder, at Liv i Stubbekøbing også er forening for ”omegnen”, som der står i vedtægterne. Vi vil fortsætte drøftelsen, men vi vil gerne høre fra jer, hvis I har gode ideer til os i denne sag. Hvordan skal vi forstå ”omegnen”? Hvad mon ”omegnen” tænker om Stubbekøbing? Og hvad forventer ”omegnen” af os? Skriv gerne til undertegnede, hvis I har kommentarer til den sag. 

Næste bestyrelsesmøde er d. 13. september. 

Prøve: 0